Aanmeldingsformulier nieuw lid

 

 ** Indien u zich opgeeft als Jeugdlid dient u een kopie van uw legitimatie mee te zenden, omdat Jeugdlid betekent dat u onder de 18 jaar bent, en dus niet tekenbevoegd. Ook dient een van uw ouders dan mee te tekenen voor goedkeuring. Jeugdlid kunt u dus alleen worden als u dit per post inzendt.
De lidmaatschapscontributie bedraagt vanaf 1-1-2016 € 24,00 voor een kalenderjaar plus éénmalig € 5,00 inschrijfgeld. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Wordt u in de loop van een kalenderjaar lid, dan wordt het lidmaatschapsgeld aangepast aan het nog te verschijnen aantal magazines.

Verzending
Dit formulier kunt u digitaal verzenden (klik op versturen) of per email versturen (klik na het invullen met de rechter muisknop op het formulier en kies Afdrukken).

Secretariaat N.V.v.K.
Traverse 26
4207 GG Gorinchem

E-mail: ledenadministratie@n-v-v-k.eu 

%MCEPASTEBIN%